Aktualności - Kultura

trudne_czasy_logoMuzeum Historyczne oraz Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku zaprasza młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w konkursie historycznym "Trudne czasy", na najlepszą pracę literacką z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego. Prace należy składać do 31 października 2016 r. w siedzibie Muzeum Historycznego.

Ruszyła III edycja konkursu historycznego „Trudne czasy" dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na najlepszą pracę literacką z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego.

Przedmiotem konkursu jest autorska praca pisemna w dowolnej formie literackiej (wywiad, opowiadanie, reportaż, esej itp.). Do udziału w konkursie zapraszają Muzeum Historyczne oraz Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu II wojny światowej i okresu powojennego, a także kształtowanie wśród młodzieży świadomości, tożsamości i postaw obywatelskich.

Praca powinna dotyczyć wydarzeń i postaci związanych z Ełkiem i okolicami.

Zakres tematyczny prac:
• wola walki i przetrwania pod okupacją niemiecką,
• wpływ okupacji niemieckiej na życie powojenne,
• odgruzowywanie i oczyszczanie miast oraz wsi po zniszczeniach wojennych,
• prace społeczne w okresie powojennym,
• budowanie nowego życia po wojnie,
• pierwsi organizatorzy szkół oraz nauka i dokształcanie się,
• osadnictwo po wojnie w Ełku i powiecie ełckim,
• powstające zakłady pracy oraz
• praca w tych zakładach po wojnie,
• autorytety w czasach trudnych.

Prace mogą być wzbogacone o zdjęcia, kserokopie dokumentów itp.

Termin składania prac to 31 października 2016 r. w siedzibie Muzeum Historycznego.

Więcej na: www.mhe-elk.pl

mhe_Trudne_czasy_plakat