Miasto Ełk - Komunikaty

Ek_logo_na_www Szczegóły informacji


Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Wydział: Wydział Promocji, Sportu i Kultury


Termin załatwienia

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Miejsce załatwienia
Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 74.

Telefon kontaktowy

087-732-62-74

Adres e-mail

a.lewandowska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Wnioski w formie dukowanej wraz ze streszczeniem i pełnym tekstem pracy dyplomowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Termin składania wniosków:
- do dnia 15 października

Miejsce odbioru

pokój nr 380 Urząd Miasta w Ełku

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału, instytutu lub katedry, wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu konkursu przyznawania nagród: "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk" (załącznik do UCHWAŁY nr XXI.194.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę NR XLIX/456/10 RADY MIASTA EŁKU z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”

2. Streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów Ełku, oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron).

3. Pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje.

Podstawa prawna

UCHWAŁA nr XXI.194.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę NR XLIX/456/10 RADY MIASTA EŁKU z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”

Załączniki