Miasto Ełk - Gospodarka

W konkursie mogą brać udział mikro- małe i średnie przedsiebiorstwa z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 
w Olsztynie

REGIONALNY SYSTEM WSPIERANIA INNOWACJI

zapraszają

MIKRO- MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
prowadzące działalność na terenie województwa
do udziału w III edycji konkursu
Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji 2008

Konkurs objęty honorowym patronatem

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie firm wyróżniających się w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie swojej działalności.
Termin zgłaszania: od 23.02.2009r do 23.03.2009r godz. 15.00
Magdalena Wiśniewska
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Regionalny System Wspierania Innowacji
Powiatowy Punkt Kontaktowy
19-300, Ełk
ul. Mickiewicza 15 VIIIp
tel. 087 610-04-51


pk_elk@rswi-olsztyn.pl
www.rswi-olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl

Pobierz
Regulamin Konkursu
Regulamin pracy Kapituły Konkursu
Formularz uczestnictwa w Konkursie